Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file תהליך הקבלה לבית ספר בסיס לאמנות ותרבות לשנת 2020-2019

תהליך קבלה לשנה"ל 2020-2019

תהליך הקבלה לבית ספר בסיס נחלק לשני שלבים:
שלב א' - מיון ראשוני
שלב ב' - יום מיונים מרוכז
על המועמד לעמוד במספר משימות בכל שלב.

בית ספר בסיס מקיים שני סבבים של מיונים לקבלת לימודים בשנה.
בכל סבב מועמדים העוברים את שלב א' מוזמנים לשלב ב'.

שלב א' - מיון ראשוני
פגישה עם רכזת התלמידים
פגישה עם רכזת התלמידים וסיור בבית הספר.
תשלום דמי הרשמה לתהליך המיונים בסך 400 ₪.

שליחת תיק עבודות והצהרת כוונות
תיק עבודות: דימויים של לפחות 10 עבודות שונות במדיומים השונים (במידה ויש) המייצגות את העשייה של המועמד, לא יותר מ 20 דימויים. התיק יכלול קבצים בפורמטJPG /PDF (מקסימום גודל התיק 20 מגה).
הצהרת כוונות: המתארת את העניין של המועמד באמנות ואת הבחירה בלימודי אמנות בבית ספר בסיס לאמנות ותרבות (מקסימום 300 מלים).

את תיק העבודות בליווי הצהרת הכוונות יש לשלוח במייל לכתובת  basis@basis.org.il  יש לציין בנושא המייל- תיק עבודות שם ושם משפחה 2020-2019


שלב ב' – יום מיונים מרוכז
הכנה ליום המיונים

ליום המיונים יש להגיע עם תרגיל בית ותיק עבודות שהוכנו לפי ההנחיות מטה.

תרגיל בית 
  • נושא העבודה: 'קרוב רחוק'.
  • ניתן להתייחס לנושא בכל מדיום ובכל עמדה שתנסח.
  • מומלץ להביא סקיצות ו/או מודלים.
ביום המיונים המועמד יידרש להציג את תרגיל הבית בפני וועדת הקבלה כולל הסבר על מהלך החשיבה, פרוט מקורות ההשראה, החיבור לנושא וכל הקשר רלוונטי אחר.

תיק עבודות לפרזנטציה
  • יש להכין תיק עבודות הכולל לפחות 20 עבודות המשקפות את העשייה של המועמד (לפחות 15 מהן עבודות מקור), יש להביא עבודות נוספות על אלו שנשלחו במייל.
  • יש לוודא שכמות העבודות הינה משמעותית ותאפשר לוועדת הקבלה להתרשם מתחומי העניין ומהעשייה של המועמד.
  • מומלץ להביא ולהציג גם מחברות סקיצות. 

מתכונת יום המיונים
יום המיונים כולל הכנת תרגיל מעשי במקום וראיון קבלה.

תרגיל מעשי
  • המועמד יתבקש להכין עבודה לפי נושא נתון בכל מדיום, כאשר חומרי עבודה בסיסיים יינתנו במקום.
  • תוצאות המשימה יוצגו על ידי המועמד במהלך הריאיון עם וועדת הקבלה. 

מהלך הראיון
  • הצגת תרגיל הבית, תיק העבודות והתרגיל המעשי בפני וועדת הקבלה.
  •  שיחה עם וועדת ההוראה. 

תשובות על קבלה/ אי קבלה ללימודים בבסיס ישלחו במייל אל המועמדים עד חודשיים מתאריך המיונים.

בהצלחה!
בואו נהיה בקשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
השאירו פרטים ונחזור אליכם
תודה, פרטיך נשלחו בהצלחה.