פודקאסטים

מגזין / פודקאסטים
סליידר כללי

הבסיס – יוסל ברגנר, דני קרמן

"התנועה לשחרור הציור", שפה איורית, סיפורית, הומוריסטית ובעלת שורשים יהודיים, שאלת היהודיות וטאבו במודרניזם הישראלי.

מגזין / פודקאסטים
סליידר כללי

הבסיס – יאיר גרבוז, גיל שחר

"אני לא מחפש, אני מתחפש", "כל מה שאני עושה באמנות קשור לגוף. לשאיפה של הפסלים להיות גוף – כמו גוף".

מגזין / פודקאסטים
סליידר כללי

הבסיס – דוד גינתון, תמר גטר

צייר שבתוך יצירתו מובנית ההימנעות, אחד האמנים הכי ארספואטיים במקומותינו. ציירת בכל ישותה ומהותה, המחויבת לחלוטין לשיפוטה של העין ולחוויה הוויזואלית.

מגזין / פודקאסטים
סליידר כללי

הבסיס – דגנית ברסט, מיקי קרצמן

שרשרת רבת חוליות ומשמעויות של יחסי צילום-ציור, דרך להפיק רגשות ייחודיים ותבונה בכלים חדשים, אקטיביזם מקומי וחוצה גבולות פיזיים.

מגזין / פודקאסטים
סליידר כללי

הבסיס – גדעון גכטמן, בועז ארד

אמנות המוות, איש אוהב וחפץ חיים שמת אלף מיתות, עיסוק בהנצחה והקפאה ובריחה מודעת מרגשנות... "אמן של אמנים", אמנות אגבית עם תוכן מצמרר, אנדרסטייטמנט ולמולו צופה מזיע.

מגזין / פודקאסטים
סליידר כללי

הבסיס – אסד עזי, דוד וקשטיין

תערוכה חצויה במתכוון, קלידוסקופ, מרקם, שעטנז; צירופים, חיבורים, עימותים והפרדות – הקולאז' כשפה. האמן המתחפש, קולקטיביזציה של האמנות, פרקטיקת החלילן מהמלין ושאלות של זילות השואה ומחיר הכיבוש.

מגזין / פודקאסטים
סליידר כללי

הבסיס – אורי קצנשטיין, רועי רוזן

טוטאלי ולא סנטימנטלי, רגש מסובך; מושהה וטבול בחנקן נוזלי או כמוסות רגש להפשרה עתידית? ביוגרפיה פיקטיבית והגיונית, גבולות האמנות וגבולות ההשתנות, שאלת האותנטיות – הסטייה והתקן.

אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור