קול קורא 10/3/19

זמן קריאה: 9:59 דקות

רזידנסי לפיסול בשוויץ

תכנית הרזידנסי של המרכזי הבינלאומי לפיסול בכפר Peccia שבשוויץ מציעה לפסלים ופסליות שהות הכוללת מלגה על סך 1500 פרנק שוויצרי לחודש, מגורים, סטודיו וסדנאות עבודה לפיסול באבן, עץ, ברזל, חימר ועוד.
מועד אחרון להגשה: 31.3
לפרטים נוספים: https://www.centroscultura.ch/en/content/view/full/819


תכנית הרזידנסי ״Bemis" בעיר אומהה, נברסקה

האמנים הנבחרים זוכים למגורים, סטודיו ושימוש בסדנאות פיסול וקרמיקה. בנוסף, יקבלו האמנים השוהים כרטיס טיסה וארוחות
מועד אחרון להגשה: 15.4
https://www.bemiscenter.org/residency/current_opportunities.html
 


פרס ע״ש חיים שיף לאמנות פיגורטיבית במוזיאון תל אביב
הפרס כולל מענק בסך 10 אלף דולר, תערוכה במוזיאון וקטלוג.
המועמדות תוגש בקובץ פי.די.אף שלא יעלה על 8 מ״ב וכילול קורות חיים (עד 2 עמודים), לרבות פרטים מלאים ליצירת קשר, וטקסט קצר על תחום העיסוק של המועמד/ת בצירוף 20 דימויים של עבודות בציון: כותרת, טכניקה, גודל ותאריך
שם הקובץ להגשת המועמדות (באנגלית)
shiff2020_(first name)_surename).pdf
מייל: shiffprize2020@tamuseum.com
מועד אחרון להגשה: 1.4.2020

קול קורא מכנס ירושלים לאמנות #5 – רגע האמת

חוקרים/ות ויוצרים/ות מוזמנים/ות להגיש הצעות להרצאות ופרזנטציות שיוצגו בכנס ירושלים לאמנות #5, ביום רביעי ה-28.10.2020
בין הנושאים שיידונו בכנס:
כיצד ניתן לדעת שרגע האמת הגיע, מהו רגע האמת באמנות, מה תפקידו של האמן ברגעי אמת
מה בין רגע האמת לרגע האחרון, מהי ״הוראת השעה״ – מה נדרש לעשות ברגע האמת, ״האמת שלי״, ״האמת שלך״ וה״אמת שלה״.
משך ההרצאות: 20 דקות
משך הפרזנטציות: 10 דקות
הצעות באורך של עד 300 מילה יש לשלוח לכתובת: jlmartconf@gmail.com
דד ליין להגשת הצעות: 1 במאי 2020
תשובות ימסרו עד לתאריך: 2 ביוני 2020
עורכי הכנס: רינת אדלשטיין, רונן אידלמן ויונתן אמירקול קורא – תחרות פרס לציור ע"ש אסנת מוזס לאמן.ית צעיר.ה לשנת 2020

 מוזמנים.ות להגיש מועמדות לפרס, אמנים.ות העוסקים.ות בציור ו/או רישום בגילאים 20 עד 35, כאשר לא מלאו להם יותר מ-35 שנה בדצמבר 2020 (נולדו אחרי 1 בדצמבר, 1984).
לזוכה יוענקו פרס בסך 10,000 ₪ ותערוכת יחיד בבית האמנים, ירושלים.
הגשת מועמדות תעשה בהתאם לתקנון ובאמצעות טופס הגשה.
את התקנון וטופס ההגשה ניתן להוריד מאתר בית האמנים www.art.org.il
מועד אחרון להגשה יום ראשון ה-  5.4.2020
לבירורים בדוא"ל artists@zahav.net.il
 
 


פרס אלימה ריטה לאמנות ההדפס לשנת 2020
 
סכום הפרס בסך  40,000 ₪ והוא מחולק מדי שנתיים.
מועד ההגשה: עד לתאריך 2020.3.26
הכסף יינתן לסדנת הדפס שתיבחר ע"י האמן וועדת הבחירה
הכסף מיועד להפקת פרויקט
הענקת הפרס תלווה בטקס צנוע ובאזכור פועלה ויצירתה של אלימה ריטה בשדה האמנות.
הליך הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות תעשה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, פורמט PDF שלא יעלה על 8 MB.
על ההגשה לכלול:
- קורות חיים של המועמד/ת
- טקסט קצר המתאר את הפרויקט או כל מידע רלוונטי אחר
- עד 20 דימויים של עבודות בתוספת כותרת, טכניקה, גודל ותאריך
- פרטים ליצירת קשר של המועמד/ת: שם מלא, ת.ז, טלפון, כתובת למשלח דואר ודוא"ל
את קובץ הגשת המועמדות יש לשלוח לכתובת Mishkan-admin@ehm.co.il
 קול קורא למילגת קיפר
 
מילגת אינגבורג בכמן מוענקת ע"י קרן וולף מתרומתו הנדיבה של האמן הגרמני אנסלם קיפר, חתן פרס
וולף באמנות 1990, אשר תרם את כספי הפרס שקיבל לשם הענקת המלגה ע"ש המשוררת והסופרת
האוסטרית, אינגבורג בכמן.
 
א. המלגה מיועדת לאמניות ולאמנים ישראלים צעירים ומבטיחים, לרבות סטודנטים לאמנות, בעיקר
למטרות לימוד והשתלמות בחו"ל.
ב. תנאי סף -המועמדים חייבים להיות תושבי מדינת ישראל :
. שטרם מלאו להם 35 שנה ועוסקים בציור, בפיסול, בצילום אמנותי או בתחום אחר של אמנות
למעט גרפיקה, עיצוב תעשייתי או עשיית סרטים.
. אמנים מעל גיל 35 שנה, שמשך עיסוקם בתחום (כמצוין בסעיף 2 א') אינו עולה על 5 שנים.
ג. מועמדים לפרס לשנת תש"פ- 2020 יהיו אלו שהוגשו בטופס המתאים ועל פי תנאיו המלאים של הקול הקורא.
התאריך האחרון להגשת מעמדים: יום חמישי 2020.04.30
המלגה
ה. המלגה הינה בסך 4,000 דולר של ארה"ב ותשולם בדולרים או בש"ח לפי השער היציג סמוך ליום
התשלום וזאת לפי בחירת הזוכה במלגה.
ו. מלגת קיפר הינה מלגה אישית לזוכה. על פי סעיף 8 של "חוק קרן וולף תשל"ה- 1975 ,"המלגה פטורה ממס הכנסה ומכל מס אחר.

הנחיות להגשת המועמדים
ז. יהיו רשאים להציע מועמדים לקבלת המלגה רק מי שיוזמנו לכך באותה שנה ע"י הנהלת הקרן.
ח. כל מציע רשאי להגיש עד שלושה מועמדים. מועמד לא יוכל להגיש את עצמו לפרס.
ט. ניתן להגיש רק מועמדים שלא זכו בפרס מעולם. אין מניעה להגיש פעם נוספת מועמדים שלא זכו
אשתקד.
י. יש להציע את המועמד בטופס ההמלצה המצורף, על כל פרטיו. יש לצרף לטופס חומר נוסף הכולל שני
מכתבי המלצה לפחות, קטעי ביקורת, קטלוגים ועוד.
יא. יש להגיש שלושה העתקים של כל תיק העבודות.
יב. כאשר מצורפים צילומים של עבודות המועמד, יש לצרף רשימה ובה הפרטים הבאים: שם היצירה,
תאורה, טכניקה וחומרים, מידותיה ושנת הביצוע, ובמידת הצורך גם הסבר רלוונטי.
יג. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לבקש ישירות מהמועמד או מכל גורם אחר, מידע נוסף על המועמד
ו/או על עבודתו.הגשת מועמדים
יד. המועד האחרון להגשת מועמדים הוא יום חמישי, 30 באפריל 2020.
טו. במידה ומוגשת יותר ממועמדות אחת יש להגיש לקרן כל תיק בנפרד.
טז. את ההצעות ותיקי העבודות יש לשלוח לקרן וולף לפי הפרטים הבאים :
בדואר רשום: ת.ד. 398 ,הרצליה 4610302 ,
מסירה במשרדי הקרן – בתיאום מראש, רחוב המעפילים 39 א', הרצליה-פיתוח, קומה 1, משרד 106 .
באופן מקוון בדוא"ל : office@wolffund.org.il


קול קורא לקראת פסטיבל הצילום הבינלואמי 2020 

הצעה להשתתפות בתערוכה המרכזית של פסטיבל הצילום ה-8 שיתקיים בתל אביב בנובמבר 2020.
נושא הפסטיבל: שינוי- TRANSFORMATION
בפסטיבל הקרוב ננסה לבחון את המונח שינוי / טרנספורמציה במגוון זוויות, פרשנויות ובדרכים מקוריות בהם ניתן לייצגו בצילום או במדיות אחרות.
שינויים בטבע, שינוי פוליטי , שינוי חברתי, שינוי טכנולוגי, שינוי זהות, שינוי מראה, שינוי פנימי, שינוי מחשבתי, שינוי התנהגותי ואפילו השינוי שעובר מדיום הצילום…
נשמח לקבל מכם, אמנים העוסקים בתחום הצילום, וידיאו, פרפורמנס ואמנים בינתחומיים, מכל העולם, בשלבים שונים של הקריירה, הצעות לעבודות בנושא שינוי / טרנספורמציה.
ועדה של מומחים בתחומי האמנות השונים תבחן את ההצעות ותבחר את האמנים המציגים. ההגשות יגיעו אל הועדה האמנותית ללא פרטים מזהים על מנת לתת הזדמנות שווה לכל אחד, מכל מקום, גיל או השכלה.
20 אמנים ייבחרו להציג את עבודותיהם בתערוכת הנושא המרכזית של הפסטיבל, בנוסף יזכו האמנים הנבחרים לפרסום באתר ובקטלוג הפסטיבל.
50 אמנים נוספים, יזכו להזדמנות לדבר על עבודתם בערב הקרנות מיוחד במהלך הפסטיבל מול קהל מקצועי . הפסטיבל מול קהל מקצועי
לפרטים נוספים ולהגשה: https://www.photoisrael.org/opencall/he/
דד-ליין להגשה 6.4.2020עובדת לגלריה זומר

לגלריה דרוש/ה עובד/ת למשרה חלקית.התפקיד כולל בין היתר: הפקת תערוכות, עבודה עם אמנים ועבודה שוטפת בגלריה. תנאים הכרחיים – רקע בלימודי אמנות, אנגלית ברמת שפת אם (דיבור וכתיבה) וכן עבודה בסופי שבוע.
נא לשלוח קורות חיים ל-info@sommergallery.com
 


פרס לורן ומיטשל פרסר לצלם ישראלי צעיר, מוזיאון תל אביב לאמנות

מוזמנים להגיש מועמדות
אמנים ישראלים בין הגילאים 45-25 בעלי תואר באמנות או בצילום ממוסד אקדמי מוכר, ושהציגו בשתי תערוכות לפחות בגלריות או בחללי אמנות מוכרים
הפרס
מענק של 5,000 דולר ותערוכה במוזיאון תל אביב לאמנות
הליך הגשת המועמדות
המועמדות תוגש באנגלית בקובץ pdf בלבד, שלא יעלה על MB8, ויכלול:
קורות חיים (לא יותר משני עמודים), לרבות פרטים מלאים ליצירת קשר עם המועמד; טקסט קצר על תחום העיסוק של המועמד/ת בצירוף 20 דימויים של עבודות בציון: כותרת, טכניקה, גודל ותאריך.
שם קובץ הגשת המועמדות (באנגלית):
PDF. (surname)_(first name)_2020 MPA
יש לשלוח את המייל לכתובת: presserprize2020@tamuseum.com
 מועמדויות יתקבלו בין ה- 2 לפברואר ועד ה – 3 במאי  2020.קול קורא לסטודנטים/ות להגשת עבודות ווידאו נסיוני ווידאו ארט לפסטיבל מוסררה מיקס 2020

פסטיבל מוסררה מיקס  הוא אירוע בינלאומי רב-תחומי, המתקיים בשכונת התפר מוסררה בירושלים זו השנה ה-20 ביוזמתו ובהפקתו של מוסררה, בית הספר לאמנות ולחברה ע"ש נגר. הפסטיבל משמש מוקד להתרחשויות אמנותיות וחברתיות, המגלמות את ההוויה התרבותית והפוליטית של ירושלים בפרט, ושל ישראל בכלל, תוך כדי התכתבות עם רעיון מרכזי אחד.
פסטיבל מוסררה מיקס 20 יתקיים בין התאריכים 2-4 ליוני 2020.
לינק לקליפ קצר אודות הפסטיבל
השנה פסטיבל מוסררה מיקס יתכתב עם הנושא "ניאו- שאמאניזם". בפסטיבל נבחן את הרצון לגעת ב״מעבר״ באמצעות שינוי תודעתי מוכוון, וזאת מנקודת מבט שמאניסטית. השמאן הוא "המהלך בין העולמות" – הוא ניחן ביכולת הנרכשת בחניכה ארוכה לצאת מן המציאות הידועה ולהרחיק באמצעות ״טראנס״ אל מעבר לקיום המוכר. החוויה הקוסמולוגית שמביא אתו השמאן קשורה בסביבה, בחיות, בתקשורת ובהבראה של נפש היחיד ושל החברה כולה
האמונה בפרקטיקות נאו־שמאניות נמצאת עדיין בשולי התרבות המערבית, אך נראה כי הדעות הקדומות נעלמות בהדרגה, בעוד שהמחקר המדעי פונה לבחון אותן ולהוכיח את ערכן. קשה לנסח תאוריה על הלא נודע, אך בעידן הדיגיטלי של רובוטיקה מתקדמת, תרבות וירטואלית ורשתות חברתיות, מושגים כמו הוליזם וסינרגיה הם ברי משמעות עצומה בכל מה שקשור למידע ולשימוש בו
אנו מתכבדים להזמין סטודנטים/יות לאמנות ממוסדות ללימודי אמנות בינלאומיים להגיש עבודת ווידאו עבור תכנית הקרנות סטודנטיאלית העוסקת בתימה המרכזית של הפסטיבל – "ניאו- שאמאניזם". התוכנית תוצג במהלך פסטיבל מוסררה מיקס.
ועדת שיפוט של מורי ביה"ס מוסררה תיבחר, מתוך התכנית שתוצג,  את שני הסרטים המובילים ותזכה את הבמאים בפרסים:
פרס ראשון 500 אירו
פרס שני 200 אירו      
 
הנחיות להגשה
מסמך PDF אחד המרכז את המידע הבא:
  • לינקים ל 3 עבודות וידאו לכל היותר, Vimeo  או   ,YouTubבאורך של עד 7 דקות לעבודה.
  • פרטים מלאים: שם האמן, שם העבודה, אורך, שנת הפקה
  • סינופסיס- שלושה עד חמישה משפטים אודות העבודה.
  • פרטים אישיים: שם מלא, כתובת e- mail, מספר טלפון, שם מוסד לימודים, תאריך סיום לימודים.
  • אפשרי- קורות חיים/ ביו/ אתר אמןאת החומרים יש לשלוח בדוא"ל תחת נושא ‘MusraraMix20 Moving Image Application’ לכתובת: danas@musrara.co.il
מועד אחרון להגשה: מרץ 15, 2020


הצעת עבודה 1

בואו להיות חלק מצוות הגלריה החדשה סדנאות האמנים טדי
אנו מחפשים:
מפיק/ת תערוכות ועוזר/ת אדמיניסטרטיבית בהיקף של חצי משרה.
דרישות התפקיד: ראש גדול, יוזמה, תושייה, יכולת עבודה בצוות, אהבה לאמנות, בקיאות ברשתות חברתיות (פייסבוק/אינסטגרם ועוד), שליטה מלאה במחשב כולל תכונות וורד, אקסל ופוטושופ (מומלץ)
אנגלית ברמה טובה
קורות חיים לכתובת:
 newgallery@jerusalem.muni.il
 
______
 
הצעת עבודה 2

למנשר לאמנות דרוש/ה עובד/ת נחמד/ה, בעל/ת יחסי אנוש טובים וסבלנות רבה.
לעבודה במשרה מלאה במזכירות הסטודנטים והקבלה. שעות עבודה: 11:00-19:00
קורות חיים ל: fineart@minshar.org.il
 קול קורא להשתתפות בתערוכת הקיץ של הרויאל אקדמי

הגשה לתערוכת הקיץ של הגלריה הנחשבת היא אחת היוקרתיות במסגרת הקולות הקוראים. פרטים נוספים בכתובת: https://bit.ly/2DZHhPB
 
 ועוד בלונדון: תחרות בנושא The Art of Diversity

הפרס לעבודה המנצחת: 5,000 פאונד והצגת העבודה בתערוכה בלונדון במרץ 2020 (חמישה אמנים נוספים שיגיעו לשורט-ליסט יזכו ב-500 פאונד כל אחד).
פרטים נוספים בכתובת: https://bit.ly/2DVTOUh
 קול קורא לאמנים לתחרות בינלאומית בברלין גרמניה.

40 אמנים יוזמנו לתערוכה קבוצתית בברלין במאי 2020
פתוח לכל סוגי האמנויות השונות נושא התערוכה : הרוע
בחברה המודרנית.
מועד אחרון 15.03.20
פרטים נוספים בכתובת: https://bit.ly/2rrtIoQקול קורא: ״האטריבוטים החדשים״ (שם זמני?)

קול קורא לתערוכה במאי 2020 בבית האמנים של ראשל״צ.
בציור הקלאסי נעשה שימוש רב באטריבוטים. כל צייר הכיר את ה״צופן״ ועשה בו שימוש מושכל.
אטריבוט (מלשון attribute) הוא אובייקט (דומם, חי או צומח) ממשי או סימבולי המקושר לדמות מסויימת באמנות. האטריבוט נקבע על פי תכונות, אופי, תפקיד או אירועים בחיי הדמות. כך למשל קדושים בנצרות זוהו בדרך כלל על ידי חפץ כלשהו - פטרוס הקדוש נושא תמיד מפתחות בידיו לשערי שמיים, השושן הצחור מופיע בציורי הבשורה ומוגש למריה וכן הלאה. גם גיבורי המיתולוגיות השונות מאופיינים באטריבוטים ספציפיים - הרקולס מחזיק בידו כמעט תמיד אלה, ארטמיס אלת הצייד והירח תופיע עם אשפת חיצים וקשת מלווה בכלב צייד וחצי סהר על ראשה ועוד ועוד.
אטריבוטים יכולים לייצג גם רעיון או נושא כללי או תכונה אנושית אוניברסלית. כך, בציורים שונים גולגלות יהוו תזכורת למוות, לזמן הקצוב שלנו בעולם. באופן דומה פרי רקוב, צמח קמל, מיתר שפקע אף הם תזכורות למוות ולהזדקנות. שעון חול סימן מובהק לזמן החולף וכן הלאה וכן הלאה.
בציור העכשווי נעשה שימוש מועט באטריבוטים הקלאסיים ההיסטוריים. עם זאת, ישנו שימוש באטריבוטים ״חדשים״ מן העולם העכשווי ומן העולם הטכנולוגי. שימוש באובייקטים מייצגים, סימלי סטטוס ואביזרים טכנולוגיים ברוח התקופה.
הקול הקורא פונה אליכם, אמנים המשכילים לעשות שימוש באטריבוטים המרחיבים את הספקטרום הרעיוני של עבודות האמנות. מוזמנים לשלוח הצעות של עבודות בכל מדיה אמנותית אפשרית. אנא, פנו בפרטי לקבלת מייל.
עלות ההשתתפות הינה סימלית בלבד.
 קול קורא לתערוכה בגלריה לאמנות בקיבוץ רמות מנשה
 
הגלריה מזמינה אמניות ואמנים להגיש הצעה לתערוכת יחיד בשנת 2020.
משך התערוכה 8-7 שבועות.
אימייל למשלוח דימויים, טקסט וקורות חיים: artgallery.rm48@gmail.com
 


הצעת עבודה מסטודיו שוקי קוק

מחפש לאמץ אלינו לסטודיו, {www.kook.co.il} דמות , רחבת יריעת ענין וגדולת ראש, בעלת ידע וניסיון מוכח בעיצוב גראפי מוקפד הבנה עמוקה בניהול צבע והדפסה בפורמט דיגיטלי רחב {אפסון}, ניסיון בתחום הצילום , שליטה טכנולוגית נרחבת במחשבים, תקשורת, , גישה עמוקת הבנה לאמנות, צילום וציור כאחד, וכן נדרשים יושרה ,
לויאליות ,תקשורת בין אישית ונועם הליכות כחלק חשוב באישיות....
אז, אם את, או אתה, בגילאי השלושים פלוס, מחפש לחבור אל סטודיו יחודי ומעניין, ומוצאים עצמכם עונים בחיוב לדרישות שציינתי, אשמח להיפגש ולשוחח ,יכול להיות, שהמענה להודעה זאת ישנה לכם חיים....

שוקי קוק
0544681618קול קורא לקיר אמן

מייקלסון גלריה לאמנות שימושית בפלורנטין מזמינה אמנים להתארח בגלריה לקיר אמן מורחב החל מינואר 2020. 
אנחנו מחפשים במיוחד אמנים ישראלים העוסקים באמנות עכשווית, פופ-ארט, אמנות נאיבית, ואיורים גדולים בכלל ובאמנות תל אביבית בפרט.
אמנים המתעניינים מוזמנים לבקר בגלריה ברחוב אברהם שטרן 4, תל אביב, ולפרטים נא לשלוח מייל לכתובת amnon1310@gmail.com  או בפייסבוק michaelsonartgallery.  

תודה, פרטיך נשלחו בהצלחה.
s
אני מעוניין/ת להרשם לניוזלטר ולקבל תכנים ועדכונים בנושאי אמנות ותרבות

כל הזכויות שמורות לבסיס לאמנות ותרבות
CREATED BY FIRMA & Compie. בסיס לאמנות ותרבות בסיס לאמנות ותרבות

רוצה לדעת עוד?