אודות בית ספר בסיס לאמנות

בית ספר בסיס הינו מוסד עצמאי המציע תוכנית לימודים ייחודית הפועלת כחממה לטיפוח אמנים. בראש בית הספר מכהן פרופ' יעקב דורצ'ין – חתן פרס ישראל בתחום האמנות פלסטית.

תוכנית הלימודים נבנתה בדגש על לימוד מעשי מעמיק, היכרות עם חומרים מגוונים, תהליכי עבודה ומחקר ועבודת סטודיו אינטנסיבית. הלימודים המעשיים מלווים בקורסים עיוניים מתוך אמונה שאמן הוא קודם כול איש תרבות ורוח.
התוכנית מאפשרת היכרות רחבה עם עולם האמנות תוך נתינת כלים להתמחות והעמקה בתחום ספציפי. הכלים והתנסויות הלמידה מרחיבות את עולם התוכן ומכינות את הסטודנט לחיים כאמן מקצועי, פעיל ועצמאי.
סגל המורים מורכב מאמנים פעילים מובילים מקשת רחבה של תחומי עשייה המלמדים בשיטות לימוד מגוונות, מהגישה הקלאסית ועד גישות חדשניות ועכשוויות. כמו כן, שוכנים בבית הספר חדרי סטודיו של מורים בכירים המאפשרים לסטודנטים לצפות בתהליכי עבודה ולהעשיר את חווית הלמידה.
הלימודים מתקיימים בכיתות קטנות ואינטימיות, בסטודיו אישי העומד לרשות הסטודנט וכן, בסדנאות העבודה ובמעבדות המזמינות את הסטודנט להתנסות, לתרגל ולשכלל מיומנויות. חללי העבודה האישיים, הסדנאות והמעבדות עומדים לרשות הסטודנטים גם מעבר לשעות הלימודים.
תוכנית הלימודים בבסיס מיועדת לסטודנטים המסורים ללמידה ורואים את עתידם באופן פעיל בעולם האמנות, לכן, בנוסף על הכתוב לעיל, הסטודנטים בחממה נהנים ממלגת מחיה המאפשרת להם לנצל בצורה מיטבית את שנות הלימוד ולהקדיש זמן רב ללימודים ולעשייה אמנותית.

החממה לטיפוח אמנים

החממה מעודדת ותומכת בסטודנטים שבאמת רוצים ללמוד ורואים את עתידם באופן פעיל בעולם האמנות.

תכנית הלימודים הייחודית  הפועלת כחממה לטיפוח אמנים מציעה-
  • תכנית לימודים אינטנסיבית ומגוונת במשך 3 שנים מלאות
  • מלווה אישי לכל סטודנט מתוך סגל המורים הבכירים
 
  • כיתות קטנות ואינטימיות וקשר בלתי אמצעי למורים הטובים ביותר
  • סדנאות עבודה ומעבדות משוכללות
  •  סטודיו אישי לכל סטודנט החל משנה ב'
  • מלגת מחיה 

דבר המנהל האמנותי

"העיניים אינן אחראיות כאשר הנפש היא המתבוננת" (פובליליוס סירוס)

במשבר העמוק שבו נמצאים מדעי הרוח באוניברסיטאות, ובכלל זה באשר למקומם של אלו במרחב הרוחני של בני אדם, ההתעוררות הבלתי רגילה של צעירים לאמנות בשנים האחרונות ולאמנות פלסטית בפרט, מעוררת השתאות. לחלק הולך וגדל של בני אדם אין האמנות אומרת דבר ואף אינה מתבקשת לומר דבר, ולמעשה נתפסת כעוד סוג של בידור. בהיעדר תקווה למגע עם העולם והאדם בו, נדחק העיסוק באמנות למעין מעבדה סגורה ברשות עצמה, החותרת לפורמליזציה ולמכניזציה גוברת של מושא חקירתה. "הסובייקטיביות היתומה" שהותירה התפרקות האמנות המודרנית כבר איננה משענת ממשית.
 
גם שינוי והגדרה אחרת של אופני ההתבוננות לא תספיק. האסתטיציזם הנהנתני סוגר למעשה את עצמו דרך בידודו של הפנומן האסתטי לאינספור מונולוגים, היבדלות שתורמת בלי ספק לנסיגה החברתית שאנו חווים. מכאן אולי אפשר להבין את הבריחה מהאובייקט הממשי אל עבודות בעלות אופי אלגורי, או אולי יותר מזה, אלגוריות על משהו שנשכח או שקיומו רק משוער. כותב המלומד הספרדי חוסה חימנז: "אין אנו מצליחים להגיע לעומק החזון שלנו. אך יש תקופות בהן החזון הזה מתגבש ומקבל מוצקות של גוף. כך נולדות הדמויות. אפילו שה'דמות' איננה יכולה לגעת בעצמה, דווקא משם צומחת ההישרדות שלה... אך העולם בנוי עם מגבלות. יש לחוות אותו שוב ושוב, ומתוך חוויית הצלילה לעומק ההסתכלות מחייבת גיבוש, הבטחה של צורה, יצירת משמעות... החיפוש העצמי איננו אלא נסיעה במרחב המשתרע תמיד בשני קצוות הזמן."
הצורך במעשה מובדל לצרכים רוחניים איננו עומד בסתירה או מייתר ממשות פיזית, ההיפך מזה, כל פסל הוא גם אתר הבנייה של עצמו, כשם שגבולות היצירה הם בהכרח מעבר לעצמה. האמנות אינה נפרדת מהחומר, הסנקציות שמכתיב החומר דרך תכונות פיזיקליות הן אלה שמאפשרות מסובב דיאלקטי של כל מעשה אנושי. אדם הוא יצור יוצר מיתוס, כלומר מעצב אידיאל, בקשת האידיאל פירושה בקשת המוחלט בחולף. האמנות, סתומה ככל שתהיה, היא פנייה לדיאלוג, לעתים על אפו ועל חמתו של היוצר עצמו, לעתים כנגד כל הסיכויים. בהקשרים ההיסטוריים זו שיחה גדולה שהולכת ונמשכת. עקבות האגודל של רודן בברונזה, צלמיות פריון פליאוליתיות, הכול נשאר רלוונטי. חיים סוטין דיבר עם רמברנדט ופרנסיס בייקון דיבר עם סוטין. אין למעשה ברירה, את השיחה הזו נמשיך לקיים.
    
 
 
פרופ' יעקב דורצ'ין
מנהל אמנותי

אני מאמין

בית ספר בסיס שואף לפתח אמנים שהם בראש ובראשונה אנשי תרבות, סקרנים ורחבי אופקים, צמאים להעמקת ידע ולהעשרה עצמית, ומודעים לתרומה של צורות אמנות שונות זו לזו.
בית הספר הינו מוסד עצמאי המציע תוכנית לימודים ייחודית בצורתה, בתכניה ובדגשיה מתוך מודעות לעובדה ששנות לימודי האמנות הן במהותן שנים של זמן ספיגה ועיבוד, זמן יקר שלא ישוב בחיים המקצועיים.
תוכנית הלימודים ודרכי ההערכה נבנו ועוצבו על-פי מיטב הניסיון והשיקולים המקצועיים של האמנים המלמדים בה ופועלת כחממה לימודית לטיפוח אמנים. זאת תוכנית של אמנים עבור אמנים: פרקטית ורחבת יריעה כאחד, קשובה לאינדיבידואל ופונה לתלמידים הבאים ללמוד בשביל לדעת.
בית הספר שם דגש עקרוני על מעשה האמנות. תוכנית הלימודים מבוססת על לימוד מעשי ומעמיק, היכרות עם חומרים מגוונים, תהליכי עבודה, מחקר ועבודת סטודיו אינטנסיבית. התוכנית מאפשרת היכרות רחבה עם עולם האמנות תוך נתינת כלים להעמקה והתמחות בתחומי הפיסול, הציור, הצילום והווידיאו. הלימודים המעשיים מלווים בקורסים עיוניים מבלי להקל בערכה ובחשיבותה של הביקורת והלימוד העיוני התומך בעשייה האמנותית, מתוך אמונה שאמן הוא קודם כול איש תרבות ורוח.
בית הספר בסיס מציע לתלמידים להעשיר את עבודתם גם במסורות, דיסציפלינות ואיכויות שנזנחו עם הזמן מבלי שנבדקה לעומק האפשרות לעשות בהן שימוש בתוך העשייה האמנותית העכשווית. בעולם תזזיתי של מסרים מיידיים, חדשנות וטרנדים, ננטשו דרכי עבודה רבות, לא כי אינן חשובות או אינן ראויות ללימוד או אינן תורמות להתפתחותו של האמן, אלא כי הן דורשות משמעת מקצועית, עבודה קשה ותרגול רב. בסיס מפנה זרקור אל הסדנה ואל הסטודיו של האמן ומציע את אלה כמקום הביטוי הראשוני של האמן הצעיר.
בית הספר מלמד בדרך המובילה מהעשייה האמנותית אל הפרשנות ולא להיפך, מאפשר ומעודד פלורליזם מחשבתי ומסלולים אלטרנטיביים. על מנת להשיג מטרה זו, סגל המורים מורכב מאמנים פעילים מקשת רחבה של תחומי עשייה המלמדים בשיטות לימוד מגוונות מהגישה הקלאסית ועד גישות חדשניות ועכשוויות. השילוב שבין המחויבות לידע וריבוי הגישות הוא זה שיוצר מקום פתוח לאנשים יוצרים ועצמאיים במחשבתם.
משכן בית הספר משמש גם אכסניה לקהילת אמנים, בחדרי סטודיו אישיים, פועלים ויוצרים מורי בית הספר וכן אמנים אורחים. התלמידים מוזמנים לעקוב אחר תהליכי היצירה של מוריהם ולהשכיל בתהליך. הקשר הבלתי אמצעי והשיח שמתקיים עימם סביב יצירתם מעניקים ממד נוסף למסגרת הלימודים. כמו כן, בית הספר מרחיב את מעגל היצירה והלמידה ההדדית גם לאמנים פעילים המעוניינים להרחיב ידע, ללמוד ולפתח מיומנויות וטכניקות עבודה חדשות להם ולעבוד בסדנאות בית הספר.
בית הספר פועל בתוך מרכז תרבות פעיל ותוסס המציע פעילויות רבות ומגוונות בתחומי האמנות השונים, כגון מפגשים והרצאות בנושאי אמנות, מפגשים עם אמנים ויוצרים בכל תחומי האמנות, אירועי מוזיקה, גלריה המציגה תערוכות מתחלפות של אמנים ותיקים ואמנים מתחילים, ספרייה עשירה ועוד.
בהתאם לחזונו של בית הספר המעודד יצירת הקשרים תרבותיים רחבים ככל האפשר, פעילויות תרבות אלו נגישות ללומדים בו ויאפשרו לתלמידים פתח מצע רחב ועשיר ליצירתם העתידית.
 
אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור