שרון יערי

צילום

צלם ומורה לצילום, בוגר בצלאל, מלמד בבצלאל ובאוניברסיטת חיפה, מהחשובים בצלמים העוסקים בשדה האמנותי. יערי מציג בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות בארץ ובעולם. יצירותיו מצויות באוספים בינלאומיים ובמוזיאונים מובילים, ביניהם מוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב, והמוזיאון היהודי של ניו יורק.
"המהלך העיקרי של עבודתי הוא צילום ישיר בעל מובחנות אסתטית וזיקה היסטורית, המשמש ככלי מחקר אישי-מושגי במרחב האמנות," אומר יערי, "אני שואף למצות את היכולות הטכניות-חומריות של הצילום כשיאו של תהליך התבוננות המתאר עולם; הכרת החשיבות וההכרח שבפעולת ההתבוננות מחד, והטלת ספק בתוקפו וביכולתו של הצילום ליצר משמעות מאידך. אני מאמין שצילום הוא כלי מחקר חברתי-תרבותי ופרטי, הרלוונטי ואפקטיבי אף יותר מתמיד בשדה האמנות. הוא הכרחי. לא בטוח שקיים עוד מדיום שמסוגל להתמודד כך עם יחסי גומלין מורכבים בין ידע היסטורי לבין מצב עניינים חברתי נוכחי." 
 
תפקידים אקדמיים
2015-2002   מרצה בכיר בתוכנית התואר השני באמנות, בצלאל, ירושלים
2015-2000   מרצה במחלקה לאמנות, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה
2015-1994    מרצה בכיר במחלקה לצילום, בצלאל, ירושליםתערוכות נבחרות
2014  גלריה אנדריאה מייזלין, ניו יורק
2013   "זנק אל עצמך", מוזיאון תל אביב
2012   "תוחלת", גלריית מרטים ג'נדה, וינה, אוסטריה
Kunsthaus Baselland   2011 בזל, שוויץ
2006   "תקווה למרחקים ארוכים", מוזיאון תל אביב
Dust, Lombard/Freid Fine Art   2003, ניו יורק

פרסים
2009  פרס עידוד יצירתי, משרד תרבות וספורט
2005   קרן נתן גוטסדינר, הפרס לאמנות ישראלית
2004   קרן שרת,  קרן התרבות אמריקה ישראל
2000   זוכה פרס משרד התרבות ומדע
1997  פרס האמן הצעיר, משרד החינוך התרבות
שרון יערי
אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור