קטעי עיתונות

כתבתו של עוזי צור על התערוכה 'בבל' במדור ספרות ותרבות, עיתון 'הארץ'
כתבה עוזי צור
נעמה ריבה על תערוכותיו של חיימי פניכל במוסף גלריה, עיתון 'הארץ'
נעמה ריבה על חיימי פניכל - הארץ (1)
נעמה ריבה על חיימי פניכל - הארץ (2)
נעמה ריבה על חיימי פניכל - הארץ (3)
כתבתו של רועי אלטר על התערוכה 'בבל' במדור גלריה, עיתון 'הארץ'
סריקה
אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור