אינגה פונר קוקוס / שבר ענן
תערוכת יחיד בגלריה בסיס

יצירות בתערוכה

אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור