אינגה פונר קוקוס / ארכיאולוגיה של ענן
9/9/2016- 18/11/2016

עבודות בתערוכה

אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור