בחירת המורה / תערוכה קבוצתית
14/7/18 - 25/8/18
אוהד מטלון מימוזה, עזה, 2004, הזרקת דיו

עבודות בתערוכה

אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור