אורי שטטנר, מיכל היימן / גנטיקה של ציור
תערוכה זוגית בגלריה בסיס

עבודות בתערוכה

אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור