דורית פיגוביץ גודארד / פצועים קל
16/12/16 - 21/2/17

עבודות בתערוכה

אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור