דורית פיגוביץ גודארד / פצועים קל
16/12/16 - 21/2/17

עבודות בתערוכה