אלכס ליבק / יש מצב
נעילת התערוכה: יום חמישי, 27 באוגוסט 2020
אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור