טל אמיתי-לביא / ירוק בחוץ אדום בפנים
20/5/17-17/3/17
טל אמיתי לביא

עבודות בתערוכה