עירית תמרי / לנוכח פסל
17/2/18-8/12/17

עבודות בתערוכה