מרב שין בן-אלון / 70
16/12/16 - 21/2/17

עבודות בתערוכה