נסיעה טובה / עבודות מאוסף גבי ועמי בראון
14/9/18 - 20/10/18

עבודות בתערוכה

אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור