פשט / תערוכה קבוצתית
25/10/19 - 4/1/20
אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור