רויטל לסיק / הפרעת קצב
עבודה תלוית מקום בחלל הפרויקטים
צילום: אמנון יוהס

עבודות בתערוכה

אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור