רויטל לסיק / הפרעת קצב
עבודה תלוית מקום בחלל הפרויקטים
צילום: אמנון יוהס

עבודות בתערוכה