בוגרים 2018
26/6/18-12/6/18

יצירות בתערוכה

23/6/18-12/6/18

מציגים בתערוכה

אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור