תערוכת הבוגרים 2020 ננעלה ב - 26 בדצמבר
26.12.20 - 9.12.20
אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור