חומרי בניין / תערוכה קבוצתית
הביקור בגלריה מותנה ברישום מראש ובמילוי הצהרת בריאות. להרשמה >>
אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור