פודקאסטים

מגזין / פודקאסטים
קאבר

הפילוסופיה של האמנות – אמנות ופרשנות

פודקאסט הפילוסופיה של בסיס ורדיו תל-אביב עם פרפו' רות לורנד. בפרק זה מסבירה הפרופ' לורנד על אמנות ופרשנות

מגזין / פודקאסטים
קאבר

הפילוסופיה של האמנות – אמנות יופי וסימטריה

פודקאסט הפילוסופיה של בסיס ורדיו תל-אביב עם פרפו' רות לורנד. בפרק זה מסבירה הפרופ' לורנד על יופי וניגודיו

מגזין / פודקאסטים
קאבר

הפילוסופיה של האמנות – יופי וניגודיו

פודקאסט הפילוסופיה של בסיס ורדיו תל-אביב עם פרפו' רות לורנד. בפרק זה מסבירה הפרופ' לורנד על יופי וניגודיו

מגזין / פודקאסטים
קאבר

הפילוסופיה של האמנות – הצורך באמנות

פודקאסט הפילוסופיה של בסיס ורדיו תל-אביב עם פרפו' רות לורנד. בפרק זה מסבירה הפרופ' לורנד על הצורך באמנות

מגזין / פודקאסטים
קאבר

הפילוסופיה של האמנות – מה בדיוני ב-Fiction?

פודקאסט הפילוסופיה של בסיס ורדיו תל-אביב עם פרפו' רות לורנד. בפרק זה מסבירה הפרופ' לורנד על מה בדיוני ב-Fiction?

מגזין / פודקאסטים
קאבר

הפילוסופיה של האמנות – יופי ואמנות

פודקאסט הפילוסופיה של בסיס ורדיו תל-אביב עם פרפו' רות לורנד. בפרק זה מסבירה הפרופ' לורנד על יופי ואמנות

מגזין / פודקאסטים
קאבר

הפילוסופיה של האמנות – יופי וברירה מינית

פודקאסט הפילוסופיה של בסיס ורדיו תל-אביב עם פרפו' רות לורנד. בפרק זה מסבירה הפרופ' לורנד על יופי וברירה מינית

אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור